Wist je dat 65% van de kleuters in een baan terecht komt die nu nog niet bestaat? Dit komt – naast globalisering – door technologische en digitale ontwikkelingen. En wist je dat voor meer dan 90% van de banen bepaalde technologische vaardigheden nodig zijn? Deze tijd vraagt om andere vaardigheden: De 21st century skills.

De 21st century is nu!

21st century skillsHet begint bij de realisatie dat die ‘goede, oude tijd’ echt niet meer terugkomt (echt niet!). Als we dat hebben verwerkt ………………………………..(hoe lang hebben we hier eigenlijk nog voor nodig) ……………………………….. kunnen we verder. Maar hoe?

Informatie over de technologische veranderingen waar je als gezin mee te maken krijgt, is (nog) niet makkelijk toegankelijk. Naast CoolhuntMom zijn er nog meer initiatieven om ons en onze kinderen op de technologische en digitale veranderingen voor te bereiden.

Toch wel een heel raar idee, dat experts een toekomst schetsen waarbij wij ons nog niet zoveel kunnen voorstellen. Ook zij weten niet hoe de toekomst er uit gaat ziet. Maar dat deze anders zal zijn is duidelijk.

Welke vaardigheden hebben we nodig voor de 21e eeuw?

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) deed de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) onderzoek naar de 21st century skills. Je vindt de vaardigheden in het schema:21st century Skills

Eigenlijk zijn al deze vaardigheden niet nieuw, maar het belang van deze vaardigheden verandert in de loop van de tijd.

Don Zuiderman legt de uitkomsten van dit onderzoek over de 21st century skills heel duidelijk uit in het filmpje:

Digitale geletterdheid

21st century skillsOnderdeel van de 21st century skills is de digitale geletterdheid. Hier komt steeds meer nadruk op te liggen. Daarom is deze vaardigheid in het model verder uitgesplitst:

  • ict-basisvaardigheden
  • mediawijsheid
  • informatievaardigheden (het omgaan met grote hoeveelheden informatie)
  • computational thinking (de vaardigheid om de juiste digitale tools in te zetten om een probleem op te lossen).

Bron: Kennisnet

Hoe gaan scholen om met 21st century skills?

21st-century-skills-schoolBinnen het huidige curriculum van scholen is ruimte om met deze vaardigheden aan de slag te gaan. Per school zie je hierdoor grote verschillen in aanpak. Belangrijk is om de vaardigheden te integreren op een vakoverschrijdende manier.

Op dit moment denken veel professionals na over hoe één en ander vorm krijgt binnen het toekomstig onderwijs, maar eigenlijk zijn deze vaardigheden nu al nodig.

Wat kun je zelf doen?

Omarm veranderingen! Maakt niet uit op welk vlak.

Als jij als ouder laat zien dat veranderingen leiden tot positieve dingen, zijn veranderingen geen bedreigingen maar kansen. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen, maar juist dáár kunnen wij onze kinderen op voorbereiden.

See you here,
CoolhuntMom

BewarenBewaren

BewarenBewaren