Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de ouders zich niet verdiept in de cyberveiligheid van de digitale cadeautjes die ze voor hun kinderen kopen. Daarmee zijn ze zich onvoldoende bewust van cyberrisico’s die digitale presentjes met zich meebrengen.

Maak je van je cyber gift geen cyber risk!

Digitale cadeaus, bijvoorbeeld met een camera, microfoon, verbonden met wifi en/of app, staan tegenwoordig op veel verlanglijstjes. Ruim acht op de tien cadeaugevers hebben geen problemen met digitaal, interactief speelgoed en 43% vindt het zelfs een fantastische uitvinding voor hun kind.

De vernuftige must-haves van dit moment staan garant voor plezier, maar het is wel belangrijk om je goed te verdiepen in het geval van cybercrime.

Uit onderzoek* van Kaspersky – experts in de strijd tegen cybercriminaliteit – blijkt dat bijna vier op de tien ouders zich onvoldoende verdiepen in de cyberveiligheid van het digitale cadeau van hun kind, zoals het lezen van de handleiding en het doornemen van de veiligheidsinstellingen. Daarbij blijkt dat hoe ouder het kind, hoe minder we ons bemoeien met het nieuw gekregen, digitale cadeau. Kinderen tussen de 13 en 16 jaar worden hierbij het minst begeleid. Dit lijkt logisch, maar zij zijn met het oog op cybercrime best een kwetsbare groep.

Cybercrime als cadeautje?

Bij het geven van digitale cadeaus vindt men met name de kwaliteit en functionaliteiten belangrijke elementen, gevolgd door prijs en cyberveiligheid. Wanneer er wordt gevraagd naar mogelijke cyberrisico’s, dan is men vooral sceptisch als het gaat om digitale cadeaus die tweedehands verkregen zijn. ‘Als het uit de winkel komt, zit het wel goed’ lijkt men te denken. Dat blijkt ook uit de cijfers, want rond de 70% is zich er onvoldoende van bewust dat digitale cadeaus met een camera, microfoon, wifi-verbinding of gezichtsherkenning, altijd een risico kunnen vormen. Veel van deze digitale cadeaus verzamelen persoonlijke informatie, zoals locatie- en inloggegevens. Gegevens waarvan het niet wenselijk is dat deze op straat komen te liggen!

Zo wordt een cyber gift geen cyber risk:

  • Verander het meegeleverde wachtwoord. Maak een sterk wachtwoord aan en verander de standaard gebruikersnaam als dit mogelijk is.
  • Update de software. Stel software updates niet uit en zorg dat je slimme apparaat altijd over de laatste updates beschikt. Tijdens deze updates worden eventuele gaten in de beveiliging gedicht.
  • Controleer de dataverzameling. Veel instellingen staan standaard zo ingesteld dat er gegevens verzameld en gedeeld mogen worden. Schakel dit uit bij de beveiligings- en privacy-instellingen.
  • Veilig wifi-netwerk. Verbind digitale apparaten alleen met goed beveiligde wifi-netwerken en bijvoorbeeld niet met openbare netwerken. 
  • Check welke verbindingsmogelijkheden het digitale apparaat heeft. Zo is naast wifi, ook bluetooth een potentiele kwetsbaarheid. Beveilig alle mogelijke connecties met een sterk wachtwoord of een pincode.
  • Bekijk welke informatie een kind deelt. Monitor het gebruik van het apparaat door je kind, met bijvoorbeeld een ouder-applicatie. Dit geeft een beeld van de interactie die kind en apparaat met elkaar hebben en of dit veilig is.
  • Uit is uit. Als een digitaal apparaat niet meer gebruikt wordt, controleer dan of de microfoon en/of camera ook daadwerkelijk uitstaan.

Het is niet ondenkbaar dat slim speelgoed of gadgets meeluisteren of -kijken. Zo kwam ‘Hello Barbie’ een paar jaar geleden in opspraak omdat de pop met wifi en ingebouwde microfoon onopgemerkt meeluisterde. Alles wat er tegen de Barbie werd gezegd, werd opgeslagen bij het moederbedrijf, dat niet bestand bleek tegen hackers. Een goed voorbeeld van hoe privacygevoelige informatie openbaar kon worden en hoe gesprekken tussen kind en speelgoed mogelijk door hackers kunnen worden beïnvloed.

Met bovenstaande tips gaat ons dat dus niet gebeuren!

See you here,
CoolhuntMom

 

*Toelichting onderzoek 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Mediaxplain Research, onder een representatieve populatie van 1.000 Nederlanders 18+. De onderzoeksperiode was november 2020 en is uitgevoerd volgens ESOMAR-richtlijnen.